ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
ประกาศ

กำหนดราคาชดใช้แทนเหรียญตราเมอร์ลินที่ไม่สามารถส่งคืน

ประกาศ

 • กระทู้นี้ถูกล็อค กระทู้นี้ถูกล็อค
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 Hermione J. Granger (✔)

Hermione J. Granger (✔)
 • รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์
 • 264 โพสต์
 • เลขประจำตัว 4
  • ไม้: องุ่น | ยาว: 10 3/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: -

โพสต์เมื่อ 26 June 2020 - 09:45 PM

 

[สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์]

7keZWrP.png

 

ประกาศ

 

การกำหนดราคาชดใช้แทน

 

เหรียญตราเมอร์ลิน ที่ไม่สามารถส่งคืน

 

4NAkiCk.png

 

          ตามที่กฤษฎีกาว่าด้วยเหรียญตราเมอร์ลินที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับเหรียญตราเมอร์ลิน และทรัพย์สมบัติของทางการต้องส่งคืนชั้นรอง เมื่อได้รับชั้นตราที่สูงขึ้น หรือผู้ที่ได้รับเหรียญตราเมอร์ลิน และทรัพย์สมบัติของทางการ ผ่านทางคู่สมรสและคู่สมรสเสียชีวิต ผู้รับมรดกและคู่สมรสมีหน้าที่ต้องส่งคืนเหรียญตราเมอร์ลิน และทรัพย์สมบัติของทางการอื่นๆ แล้วแต่กรณี แต่ไม่สามารถนำเหรียญตราเมอร์ลินส่งคืนได้ จะต้องชดใช้ราคาเหรียญตราเมอร์ลินนั้น

 

          สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ จึงออกประกาศการกำหนดราคาชดใช้แทนเหรียญตราเมอร์ลินที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ดังนี้

 

๑. เหรียญตราเมอร์ลินขั้น ๓

ราคาชดใช้ ๓๓๔,๔๓๔ (สามแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่) เกลเลียน

๒. เหรียญตราเมอร์ลินขั้น ๒

ราคาชดใช้ ๖๗๖,๗๗๖ (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก) เกลเลียน

๓. เหรียญตราเมอร์ลินขั้น ๑

ราคาชดใช้ ๓,๒๓๓,๓๒๐ (สามล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบ) เกลเลียน

 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

UMg8ruy.png

 

9QzUYwZ.png

 (เฮอร์ไมโอนี่ จีน เกรนเจอร์)

รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ติดแท็กอย่างน้อยหนึ่งแท็กหรือให้มากกว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้: ประกาศ

0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 สมาชิกที่ล่องหน