ไปที่เนื้อหา


ห้องเรียนวิชาพยากรณ์ศาสตร์บนหอคอยทิศเหนือมีประตูเพียงบานเดียวคือด้านบนเพดานของหอคอยซึ่งเป็นประตูกลทรงกลมมีป้ายทองเหลืองติดอยู่มีตัวอักษรเขียนว่า "ซีบิลล์ ทรีลอว์นีย์ อาจารย์สอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์" นักเรียนจะต้องทายรหัสผ่านให้ถูกต้อง ประตูกลบนเพดานจึงจะเปิดออก หลังจากนั้นบันไดเงินจะทอดตัวลงมาเพื่อให้นักเรียนไต่ขึ้นไปยังห้องเรียน


ห้องย่อย

ตู้เอกสารวิชาพยากรณ์ศาสตร์

  • 0 กระทู้
  • 0 ตอบกลับ
  • ฟอรั่มถูกป้องกัน


หน้าเดียว

  กระทู้ เริ่มโดย สถิติ ข้อมูลโพสต์ล่าสุด

หน้าเดียว