ไปที่เนื้อหา


ชั้น 9 กองกาลเวลาและหน่วยพยากรณ์

การทำงานและข้อมูลทั้งหมดของกอง จะไม่ถูกเปิดเผยให้คนภายนอกล่วงรู้ ดังนั้นจึงทำให้มีผู้วิเศษจำนวนน้อยคนนักที่จะรู้ ว่าอะไรซ่อนอยู่ภายใต้ประตูทางเข้ากองกาลเวลาและหน่วยพยากรณ์

ห้องย่อย

ห้องแห่งกาลเวลา

อุปกรณ์ทุกชนิดที่ถูกเก็บไว้ภายในห้องแห่งนี้ล้วนเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับกาลเวลา ภายในห้องมีตู้กระจกถูกติดไว้บนกำแพงซึ่งเต็มไปด้วยนาฬิกาแก้วรูปร่างหลากหลาย

  • 2045 กระทู้
  • 122291 ตอบกลับ
รูปภาพ
  • ฟอรั่มถูกป้องกัน
  • โดย Jack Freddie Klaus

หอพยากรณ์

ห้องเก็บคำทำนายต่างๆของสมาชิกผู้วิเศษไทยวิชคราฟท์ คำทำนายแต่คำทำนายมีเพียงคนในคำพยากรณ์ และ ผู้เก็บรักษาเท่านั้นที่สามารถอ่านคำทำได้ หากคนนอกที่ไม่ใช่ผู้รักษา หรือ เจ้าของในคำพยากรณ์สัมผัส หรือเปิดอ่านคำทำนาย ความหายนะจะตามมาในไม่ช้า!

  • 12 กระทู้
  • 0 ตอบกลับ
รูปภาพ
  • ฟอรั่มถูกป้องกัน
  • โดย Phoebe