ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
ประกาศ

อัตราค่าดำเนินการเปลี่ยนเพศตัวละคร

ประกาศ

  • กระทู้นี้ถูกล็อค กระทู้นี้ถูกล็อค
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 Poppy Pomfrey

Poppy Pomfrey

    หัวหน้าผู้บำบัดและนางพยาบาล

  • ศาสตราจารย์
  • 128 โพสต์
  • เลขประจำตัว 16

โพสต์เมื่อ 01 July 2020 - 03:23 PM

(โรงพยาบาลเซนต์มังโก)

 

7keZWrP.png

 

อัตราค่ารักษาพยาบาล

 

การเปลี่ยนเพศตัวละคร

 

เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลการเปลี่ยนเพศตัวละคร

เรียน หัวหน้าและรองหัวหน้าศาลสูงวิเซ็นกาม็อต รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์  หัวหน้ากองกระทรวงเวทมนตร์ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการกระทรวงเวทมนตร์ และสมาชิกสังคมผู้วิเศษไทยวิชคราฟท์

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบฟอร์มคำร้องเปลี่ยนแปลงเพศตัวละคร

 

          ด้วยกระทรวงเวทมนตร์ได้กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงเพศตัวละครของสมาชิกสังคมผู้วิเศษไทยวิชคราฟท์ถือเป็นค่ารักษาพยาบาลตามกฎที่ถือบังคับใช้ ทางโรงพยาบาลเซนต์มังโกเพื่อผู้ป่วยและบาดเจ็บพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามกำหนดของกระทรวงเวทมนตร์ เห็นควรกำหนดอัตราค่าเปลี่ยนแปลงเพศตัวละครเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของกระทรวงเวทมนตร์ โดยให้พ่อมดแม่มดที่มีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงเพศตัวละครถือปฏิบัติดังนี้

  1. พ่อมดแม่มดที่จะเข้ารับการเปลี่ยนแปลงเพศตัวละครจากหญิงเป็นชาย หรือ จากชายเป็นหญิง จะต้องมีฐานข้อมูลสมาชิกในระบบถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายของกระทรวงเวทมนตร์หรือต้องโทษอยู่ขณะจะเข้ารับการเปลี่ยนแปลงเพศตัวละคร
  2. พ่อมดแม่มดจะต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มคำร้องเปลี่ยนแปลงเพศของตัวละคร ณ ที่ทำการโรงพยาบาลเซนต์มังโกก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพศตัวละครของตัวเองก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎกระทรวงเวทมนตร์
  3. พ่อมดแม่มดที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพศตัวละครแล้ว จะสามารถเปลี่ยนแปลงเพศตัวละครซ้ำอีกครั้งได้หลังจากผ่านไปแล้ว 90 วันขึ้นไป เท่านั้น
  4. การดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพศตัวละคร ให้มีค่าบริการเปลี่ยนแปลงเพศตัวละคร 300 เกลเลียนต่อครั้ง โดยผู้เข้ารับการเปลี่ยนแปลงเพศตัวละครจะต้องดำเนินการโอนเงินเข้าตู้นิรภัยของโรงพยาบาลเซนต์มังโก (8140) ก่อนดำเนินการกรอกแบบฟอร์มคำร้องเปลี่ยนแปลงเพศของตัวละคร

 

          ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

  

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้สมาชิกชุมชนผู้วิเศษไทยวิชคราฟท์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
 

โรงพยาบาลเซนต์มังโก

 

 

แบบฟอร์มคำร้องเปลี่ยนแปลงเพศตัวละคร

ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล...........................................................

หมายเลขตู้นิรภัย......................................... ชั้นปี............................

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงเพศตัวละครจากเดิม................. เป็น..................

เนื่องจากเหตุผล.............................................................

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการโอนเงินจำนวน 300 เกลเลียนให้แก่โรงพยาบาลเซนต์มังโกเพื่อผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บแล้ว

-แนบหลักฐานการโอนเงิน-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..................................................

 ติดแท็กอย่างน้อยหนึ่งแท็กหรือให้มากกว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้: ประกาศ

0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 สมาชิกที่ล่องหน