ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ - วิชาดาราศาสตร์ชั้นปีที่ 3 1/2563


 • กระทู้นี้ถูกล็อค กระทู้นี้ถูกล็อค
มี 4 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Dennis Sutherland (✔)

Dennis Sutherland (✔)

  ศาสตราจารย์วิชาดาราศาสตร์

 • ศาสตราจารย์
 • 1570 โพสต์
 • เลขประจำตัว 3055
  • ไม้: แอสเพน | ยาว: 12 1/2"
   แกนกลาง: ขนหางยูนิคอร์น
   ความยืดหยุ่น: ยืดหยุ่นดี
  เหรียญรางวัล
                

โพสต์เมื่อ 12 March 2020 - 03:38 PM

บทความต่อไปนี้เป็นของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2563

 

โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์

 

เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์

 

---------------☆--------------


แก้ไขโดย Dennis Sutherland 22 May 2020 - 08:14 PM

ZGPirRG.png

เดนนิส ซัทเธอร์แลนด์ • ศาสตราจารย์วิชาดาราศาสตร์ | ตระกูลซัทเธอร์แลนด์

สำนักพิมพ์เดลี่พรอเฟ็ต | ชมรมฮอกวอตส์แอพาเรโอ | ที่ปรึกษาชมรมประสานเสียง | ศิษย์เก่าฮัฟเฟิลพัฟ

Ujh3ugT.png

gUgWXBq.jpg

 

x8cbmv9.png


#2 Liam Drake (✔)

Liam Drake (✔)

  พรีเฟ็คบ้านสลิธีริน 3/2563

 • นักเรียนบ้านสลิธีริน
 • 4351 โพสต์
 • เลขประจำตัว 1147
  • ไม้: แบล็คทอร์น | ยาว: 9 3/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: อ่อนตัว
  • แอนิเมจัส

  เหรียญรางวัล
                

โพสต์เมื่อ 13 March 2020 - 08:28 PM

ชื่อ - สกุล : Liam Drake

ชั้นปี : 3

บ้าน : สลิธีริน

 

ดาราศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาของวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดครับ เป็นวิชาที่ศึกษาพวกวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักรครับ และยังรวมถึงปรากฎการณ์ทางธรรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกชั้นบรรยากาศโลกของเราอีกด้วย โดยจะศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพครับ กล้องโทรทรรศน์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นมากครับ ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ตั้งแต่อดีตดาราศาสตร์ประกอบไปด้วยสาขาที่หลากหลาย เช่น การวัดตำแหน่งดาว การเดินเรือดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ การสร้างปฏิทิน และโหราศาสตร์ครับ

 

การค้นพบสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องของดาราศาสตร์ที่เผยแพร่โดยนักดาราศาสาตร์มือสมัครเล่นนั้นก็มีความสำคัญมาก และดาราศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์จำนวนน้อยสาขาที่นักดาราศาสตร์มือสมัครเล่นยังคงมีบทบาทอยู่เสมอ โดยเฉพาะการค้นพบหรือการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวครับ

 

เมื่อปี ค.ศ. 2009 ถูกกำหนดให้เป็นการครบรอบ 400 ปีของการพิสูจน์แนวคิดเรื่องดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ของ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส เป็นการโค่นความเชื่อเก่าแก่เรื่องโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลของอริสโตเติลที่มีมาเนิ่นนาน โดยการใช้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ของกาลิเลโอ ซึ่งช่วยยืนยันแนวคิดของโคเปอร์นิคัส ทำให้องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปีดาราศาสตร์สากล มีเป้าหมายเพื่อให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมและทำความเข้าใจกับดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น

 

การประยุกต์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ก็น่าจะมีการใช้เครื่องมือหลากหลายชนิดรวมถึงแบบจำลองการวิเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงการจำลองแบบคำนวณทางคณิตศาสตร์ในคอมพิวเตอร์ เครื่องมือแต่ละชนิดล้วนมีประโยชน์แตกต่างกันไป แบบจำลองการวิเคราะห์ของกระบวนการจะเหมาะสำหรับใช้ศึกษาถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอันสามารถสังเกตได้ ส่วนแบบจำลองคณิตศาสตร์สามารถแสดงถึงการมีอยู่จริงของปรากฏการณ์และผลกระทบต่าง ๆ ที่เราอาจจะมองไม่เห็น ครับ


แก้ไขโดย Dennis Sutherland 22 May 2020 - 08:16 PM

ภาพที่โพสต์

พรีเฟ็คบ้านสลิธีริน 1-3/2563 | นายนพมาศ 2562-2563 | 6716

ภาพที่โพสต์

ภาพที่โพสต์

ภาพที่โพสต์


#3 Andre Pesilvaness

Andre Pesilvaness

  พรีเฟ็คบ้านเรเวนคลอ 1/2563

 • นักเรียนบ้านเรเวนคลอ
 • 1181 โพสต์
 • เลขประจำตัว 1090
  • ไม้: เอลเดอร์ | ยาว: 12"
   แกนกลาง: ขนหางนกฟินิกซ์
   ความยืดหยุ่น: ยืดหยุ่นดี

โพสต์เมื่อ 13 March 2020 - 08:49 PM

ชื่อ - สกุล : Andre Pesilvaness

ชั้นปี : 3

บ้าน : เรเวนคลอ

 

ดาราศาสตร์ คือวิชาที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า เช่นดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกโลก

โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า รวมไปถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ

 

ดาราศาสตร์ในยุคสมัยปัจจุบัน ได้แบ่งออกเป็นสองสาขา นั้นก็คือ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ และดาราศาสตร์เชิงทฤษฎี

ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์จะให้ความสำคัญไปที่การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความรู้ทางกายภาพเบื้องต้นเป็นหลัก

ส่วนดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีให้ความสำคัญไปที่การพัฒนาคอมพิวเตอร์หรือแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ เพื่ออธิบายวัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ต่าง ๆ

ซึ่งแน่นอนว่าพวกมักเกิ้ลนิยมกันมาก ทั้งสองสาขานี้เป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีใช้อธิบายผลจากการสังเกตการณ์ และดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ใช้ในการรับรองผลจากทางทฤษฎี

 

ความสำคัญและประโยชน์ของดาราศาสตร์นั้นก็คือ เป็นตัวช่วยในการคำนวณหลายๆสิ่ง ในชีวิตมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น
ช่วยหาทิศทางเวลาอยู่ในป่าหรือในทะเล ช่วยอธิบายน้ำขึ้นน้ำลงช่วยให้เรามีนาฬิกาและปฏิทินไว้ดู 
ช่วยให้เราเข้าใจหลักการเกิด-ดับของวัตถุในจักรวาล ช่วยให้รู้และหาวิธีป้องกันอุกกาบาตที่จะชนโลก

 

และหากให้พูดถึงการประยุกต์ รู้หรือไม่ว่า หนึ่งในวิธีที่นักดาราศาสตร์วิทยุคิดขึ้นมา ถูกเรียกว่า Beamforming technology ซึ่งหลักการคร่าวๆ 

คือ ถ้ามีตัวรับสัญญาณ มากกว่าสองตัวขึ้นไป มันจะสามารถใช้หลักการที่เรียกว่า การแทรกสอดของคลื่น ในการรับสัญญาณได้
Beamforming technology  ถูกนำมาปรับใช้กับเครื่องส่งสัญญาณไวไฟ โดยการที่ แทนที่เครื่องส่งสัญญาณไวไฟ จะส่งสัญญาณออกมาในทุกทิศทาง 
มันก็แค่หาตำแหน่งอุปกรณ์ของเรา แล้วก็ส่งสัญญาณมาในเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว แค่นี้ก็ไม่ต้องเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งตอนนี้การประยุกต์ดังกล่าว ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการดาราศาสตร์ของมักเกิ้ล 

แก้ไขโดย Dennis Sutherland 22 May 2020 - 08:17 PM

UWMhvZ.md.png

Idcwu9n.png


#4 Connor Anderson

Connor Anderson
 • นักเรียนบ้านฮัฟเฟิลพัฟ
 • 1490 โพสต์
 • เลขประจำตัว 1160
  • ไม้: องุ่น | ยาว: 8 3/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: ปานกลาง

โพสต์เมื่อ 13 March 2020 - 08:50 PM

ชื่อ - สกุล : Connor Anderson

ชั้นปี : 3

บ้าน : บ้านฮัฟเฟิลพัฟ

 

ดาราศาสตร์ เป็นแขนงวิชาหนึ่งในวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ศึกษาวัตถุบนท้องฟ้า เช่น ดวงดาว หรือกาแล็กซี่ต่างๆ รวมไปถึงปรากฎการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ/ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา รวมไปถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ

 

การค้นพบทางดาราศาสตร์นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะนอกจากที่ทำให้เรารู้ถึงความเป็นไปของเอกภพและการสำรวจนอกโลกแล้ว  มันยังสามารถช่วยในการทำนายในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่ตามมาจากปรากฎการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เช่น การรับมือภัยพิบัติจากธรรมชาติประเภทต่างๆ อันได้แก่ พายุ หรือภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น

 

ดาราศาสตร์นั้น สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ การใช้ดาวเหนือเป็นเข็มทิศบอกทางตอนหลงป่า การสังเกตน้ำขึ้นน้ำลงตอนเดินเรือ รวมไปถึงการทำนายโดยใช้โหราศาสตร์ที่เป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน


แก้ไขโดย Dennis Sutherland 22 May 2020 - 08:17 PM

ภาพที่โพสต์


#5 Affanc Zelimir (✔)

Affanc Zelimir (✔)

  ผู้บำบัดฝึกหัด

 • นักเรียนบ้านสลิธีริน
 • 1664 โพสต์
 • เลขประจำตัว 1067
  • ไม้: ซิลเวอร์ไลม์ | ยาว: 8 3/4"
   แกนกลาง: ขนหางนกฟินิกซ์
   ความยืดหยุ่น: ไม่ยอมงอ

โพสต์เมื่อ 18 March 2020 - 05:44 PM

ชื่อ - สกุล : Affanc Zelimir
ชั้นปี : 3
บ้าน : สลิธีริน
 
ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และการประยุกต์ -
  ดาราศาสตร์เป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติของปรากฏการณ์ต่างๆ นอกชั้นบรรยากาศโลก รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ ในส่วนของความสำคัญของดาราศาสตร์นั้นมีความสำคัญอย่างมากกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นการดูเวลา การอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้าเพื่อให้มนุษย์ได้ตระหนักรู้และสามารถรับมือได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบแก่เรา เป็นต้น
   ประโยชน์ของดาราศาสตร์นั้นก็มีมากมายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสายอาชีพอย่างเช่นการดูกลุ่มดาวต่างๆ บนท้องฟ้า สำหรับนักเดินเรือในอดีตหรือนักเดินทางยามค่ำคืนก็นับว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก หรือสำหรับผู้คนธรรมดาที่อาจจะต้องการมองกลุ่มดาวต่างๆ เพื่อผ่อนคลายจิตใจก็ยังได้

แก้ไขโดย Dennis Sutherland 22 May 2020 - 08:17 PM

2iFATlb.png

 

Slytherin

 

67VxX9x.gif

0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 สมาชิกที่ล่องหน