ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ

[ยกเลิก] กฤษฎีกาว่าด้วยสายเลือดพิเศษจำเพาะ


 • กระทู้นี้ถูกล็อค กระทู้นี้ถูกล็อค
มี 1 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Hermione J. Granger

Hermione J. Granger
 • รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์
 • 152 โพสต์
 • เลขประจำตัว 4
  • ไม้: องุ่น | ยาว: 10 3/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: -

โพสต์เมื่อ 12 March 2019 - 09:28 PM

 

[ยกเลิก]

7keZWrP.png

 

กฤษฎีกาว่าด้วยสายเลือดพิเศษ

THAI WITCHCRAFT

 

เฮอร์ไมโอนี่ จีน เกรนเจอร์

รัฐมนตีกระทรวงเวทมนตร์

 

4NAkiCk.png

 

          ศาสตราจารย์ใหญ่มิเนอร์ว่า มักกอนนากัลประธานกรรมการบริหารเว็บไซต์มีคำสั่งให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรประกาศกฤษฎีกาว่าด้วยสายเลือดพิเศษจำเพาะ จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ประจำเว็บไซต์เขียนกฤษฎีกาขึ้นโดยได้รับคำแนะนำและยินยอมจากคณะกรรมการบริหารเว็บไซต์แล้ว ดังต่อไปนี้

 

วรรค1...กฤษฎีกานี้เรียกว่า "กฤษฎีกาว่าด้วยสายเลือดพิเศษจำเพาะ"

 

วรรค2...กฤษฎีกาฉบับนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ณ กองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนตร์เป็นต้นไป

 

วรรค3...ในกฤษฎีกานี้

“สายเลือดพิเศษจำเพาะ” หมายความว่าสายเลือดที่จะต้องมีการคัดเลือกเป็นพิเศษ มีความพิเศษจำเพาะ และมีภารกิจพิเศษประจำสายเลือดจำเป็นจะต้องทำ อย่างปฏิเสธไม่ได้

 

วรรค4...สมาชิกเว็บไซต์ไทยวิชคราฟท์จะต้องได้รับการคัดเลือกและยินยอมให้ใช้สายเลือดพิเศษจำเพาะโดยกองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนตร์เท่านั้น

 

วรรค5...สายเลือดพิเศษจำเพาะ ไม่สามารถตกทอดไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน หรือ สมาชิกคนอื่นๆในตระกูลเดียวกันได้

 

วรรค6...สายเลือดพิเศษจำเพาะได้แก่

(1) มนุษย์หมาป่า

 

วรรค7...สมาชิกที่มีสายเลือดมนุษย์หมาป่าอยู่ก่อนวันที่กฤษฎีกานี้บังคับใช้ ให้ถูกปรับสายเลือดเป็นเลือดผสมโดยทันที

 

วรรค8...ภารกิจพิเศษสำหรับสายเลือดพิเศษจำเพาะได้แก่

(1) มนุษย์หมาป่า ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ผู้ที่มีสายเลือดมนุษย์หมาป่าจะต้องปรุงน้ำยาวูลฟส์เบนผ่านระบบ และดื่มน้ำยาที่ปรุงสำเร็จแล้วเพื่อรักษาสภาพความนึกคิดของมนุษย์ไว้เมื่อกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่า หากปรุงไม่สำเร็จจะติดสถานะป่วย อย่างไม่มีข้อยกเว้น 

 

วรรค9....ให้รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์และเจ้าหน้าที่กองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนตร์รักษาการตามกฤษฎีกาฉบับนี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกผู้ที่จะได้รับสายเลือดพิเศษจำเพาะกับออกกฎต่างๆเพื่อควบคุมความเรียบร้อยเกี่ยวกับสายเลือดพิเศษจำเพาะได้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

UMg8ruy.png

 

ผู้บังคับใช้กฤษฎีกา

 

9QzUYwZ.png

(เฮอร์ไมโอนี่ จีน เกรนเจอร์)

รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์

 #2 Hermione J. Granger

Hermione J. Granger
 • รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์
 • 152 โพสต์
 • เลขประจำตัว 4
  • ไม้: องุ่น | ยาว: 10 3/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: -

โพสต์เมื่อ 18 May 2019 - 01:58 AM

7keZWrP.png

 

ให้ยกเลิก กฤษฎีกาว่าด้วยสายเลือดพิเศษ

THAI WITCHCRAFT

 

เฮอร์ไมโอนี่ จีน เกรนเจอร์

รัฐมนตีกระทรวงเวทมนตร์

 

4NAkiCk.png

 

          ศาสตราจารย์ใหญ่มิเนอร์ว่า มักกอนนากัลประธานกรรมการบริหารเว็บไซต์มีคำสั่งให้ประกาศว่าเป็นการสมควรยกเลิกกฤษฎีกาว่าด้วยสายเลือดพิเศษจำเพาะ จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ประจำเว็บไซต์เขียนประกาศยกเลิกกฤษฎีกาขึ้นโดยได้รับคำแนะนำและยินยอมจากคณะกรรมการบริหารเว็บไซต์แล้ว โดยให้มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

UMg8ruy.png

 

 

9QzUYwZ.png

(เฮอร์ไมโอนี่ จีน เกรนเจอร์)

รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์

 


0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 สมาชิกที่ล่องหน