ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ

คู่มือสำหรับสมาชิกใหม่ โดย Selena Sutherland


 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 1 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 THAI WITCHCRAFT

THAI WITCHCRAFT
 • ผู้ดูแลระบบ
 • 132 โพสต์
 • เลขประจำตัว 1

โพสต์เมื่อ 08 December 2018 - 04:55 PM

คู่มือสำหรับสมาชิกใหม่

โดย Selena Sutherland

 

 

การแต่งโปรไฟล์ผ่าน UserCP

 

1. การเปลี่ยนภาพประจำตัว

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกที่ Displayname ของตนทางด้านบนขวามือ
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ ‘การตั้งค่าของฉัน’
 

PjWk4zC.jpg?1


ขั้นตอนที่ 3 : คลิกที่ ‘เปลี่ยนภาพของคุณ’
ขั้นตอนที่ 4 : คลิกที่ ‘เลือกไฟล์’ หากต้องการภาพจากเครื่องของท่าน หรือวางที่อยู่รูปภาพของท่านและคลิกที่ ‘นำเข้า’ ได้ตามความต้องการ
ขั้นตอนที่ 5 : คลิกที่ ‘Adjust Crop’ เพื่อจัดครอบตัดของรูปภาพ
ขั้นตอนที่ 6 : คลิกที่ ‘เสร็จสิ้น’ เพื่อทำการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนภาพประจำตัว
 

2. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกที่ Displayname ของตนทางด้านบนขวามือ
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ ‘การตั้งค่าของฉัน’
ขั้นตอนที่ 3 : - ข้อมูลโปรไฟล์ : คลิกที่ ‘แก้ไข “เกี่ยวกับฉัน”’ หากต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับฉันในหน้าโปรไฟล์ พอทำการแก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ ‘เสร็จสิ้น&บันทึก’ และทำการแก้ไขวันเกิดของท่านได้ด้านล่างการการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับฉัน

- Contact Methods : วางที่อยู่หน้าโปรไฟล์ของท่านจากแหล่งโซเชียลนั้นๆ ในช่องว่างหากต้องการ

- ข้อมูลส่วนตัว : ส่วนที่ 1 คือความสนใจ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสนใจตามต้องการ

ส่วนที่ 2 คือที่อยู่ กรอกข้อมูลสถานที่อยู่ของท่านหากต้องการ ตัวอย่างเช่น ห้องพักหมายเลข xx ที่บ้าน xxx เป็นต้น

ส่วนที่ 3 คือเพศ คลิกเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนเพศของท่านหากต้องการ

ส่วนที่ 4 คือสายเลือด คลิกเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนสายเลือดของท่านหากต้องการ

ส่วนที่ 5 คือการแก้ไขอีเมลแอดเดรสและการแก้ไขรหัสผ่าน คลิกที่ ‘อีเมล์ และ รหัสผ่าน’ ที่แถบเมนูซ้ายมือ โดยการแก้ไขอีเมลแอดเดรสจะต้องกรอกข้อมูลในช่องว่างดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง คือ อีเมล์ใหม่ ยืนยันอีเมล์ใหม่และรหัสผ่านปัจจุบัน และการแก้ไขรหัสผ่านจะต้องกรอกข้อมูลในช่องว่างดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง คือ รหัสผ่านปัจจุบัน รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่ (ปล่อยว่างส่วนที่คุณไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลได้ เช่น ทำการแก้ไขแค่ส่วนของอีเมล์ โดยปล่อยว่างส่วนของ”รหัสผ่าน”ด้านล่างไว้)

ขั้นตอนที่ 4 : คลิกที่ ‘บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย!’ เมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้น (การแก้ไขอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านอยู่คนละหน้ากับการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ จำเป็นจะต้องคลิกบันทึกไว้เสียก่อน)
 

3. การแก้ไขลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกที่ Displayname ของตนทางด้านบนขวามือ
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ ‘การตั้งค่าของฉัน’
ขั้นตอนที่ 3 : คลิกที่ ‘ลายเซ็น’ ที่แถบเมนูซ้ายมือ (สามารถแก้ไขได้เฉพาะผู้ที่ทำการคัดสรรบ้านแล้วเท่านั้น!) ก็สามารถทำการแก้ไขโดยมีข้อแนะนำดังนี้ ภาพไม่เกิน 4 ภาพ, ภาพขนาดไม่เกิน 500 x 250 pixels, ไม่เกิน 4 URL และไม่เกิน 5 บรรทัด
 

NQi9yRK.png?1


ขั้นตอนที่ 4 : คลิกที่ ‘บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย!’ เมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้น
 

 

 

 

กฎพื้นฐานที่ต้องทราบ


วรรค 1... กฤษฎีกาฉบับนี้ให้มีชื่อว่า กฤษฎีกาการปฏิบัติตนทั่วไปภายใต้ข้อบังคับ THAI WITCHCRAFT

วรรค 2...กฤษฎีกาฉบับนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ณ กองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนตร์เป็นต้นไป

วรรค 3...ให้ยกเลิก
(1) กฤษฎีกาการปฏิบัติตนทั่วไปภายใต้ข้อบังคับโลกเวทมนตร์ ว่าด้วยการปฏิบัติตนและการวางตัวในการอยู่ร่วมในสังคม
(2) กฤษฎีกาการปฏิบัติตนทั่วไปภายใต้ข้อบังคับโลกเวทมนตร์ ว่าด้วยการเปิดเผยความลับของผู้วิเศษต่อมักเกิ้ล

วรรค 4...การยกเลิก การยกเว้นมิให้ใช้ ข้อบังคับใดข้อบังคับหนึ่งตามที่ประกาศไว้ในกฤษฎีกาฉบับนี้ และ/หรือ การผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่กำหนดไว้ในกฤษฎีกาฉบับนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อ มีเหตุสมควรหรือจำเป็น โดยได้รับการอนุมัติจาก รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์แล้วเท่านั้น

วรรค 5...กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อห้ามมิให้โพสต์หรือตั้งกระทู้ในรูปแบบสแปมทุกรูปแบบ ห้ามมิให้โพสต์หรือตั้งกระทู้โรลเพลย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ตั้งกระทู้ รวมไปถึงเนื้อหาการโรลเพลย์แบบปิดที่ผู้เล่นท่านอื่นไม่สามารถเข้ามาร่วมการโรลเพลย์ได้
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ให้มือปราบมารส่งจดหมายนกฮูกทำการตักเตือน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ให้ตัดโพสต์ 50 โพสต์ ตัดเงิน 500 เกลเลียน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ให้ตัดโพสต์ 100 โพสต์ ตัดเงิน 1,000 เกลเลียน ระงับการโพสต์ 7 วัน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 4 ให้ตัดโพสต์ 200 โพสต์ ตัดเงิน 2,000 เกลเลียน ระงับการโพสต์ 15 วัน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 5 ให้ระงับการโพสต์ถาวร จนกว่าจะมีคำสั่งพิจารณาคดี และหรือ ได้รับการยกเว้นโทษเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งให้เป็นไปตามสมควรและคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์เท่านั้น และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว

วรรค 6....กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อห้ามมิให้โพสต์หรือตั้งกระทู้ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์โลกเวทมนตร์ หรือ โรงเรียนเวทมนตร์อื่นๆ
หากฝ่าฝืน ครั้งที่ 1 ให้มือปราบมารส่งจดหมายนกฮูกทำการตักเตือน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ให้ตัดโพสต์ 50 โพสต์ ตัดเงิน 500 เกลเลียน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ให้ตัดโพสต์ 100 โพสต์ ตัดเงิน 1,000 เกลเลียน ระงับการโพสต์ 24 ชั่วโมง และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 4 ให้ตัดโพสต์ 200 โพสต์ ตัดเงิน 2,000 เกลเลียน ระงับการโพสต์ 3 วัน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 5 ให้ระงับการโพสต์ถาวร จนกว่าจะมีคำสั่งพิจารณาคดี และหรือ ได้รับการยกเว้นโทษเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งให้เป็นไปตามสมควรและคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์เท่านั้น และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว

วรรค 7....กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อห้ามมิให้โพสต์หรือตั้งกระทู้ที่มีข้อความดูหมิ่นเว็บไซต์ ตราเว็บไซต์ โลโก้เว็บไซต์ ภาพที่มีโลโก้หรือตราของเว็บไซต์ตลอดจนมิให้โพสต์หรือตั้งกระทู้หรือส่งต่อข้อความใดใดที่มีข้อความดูหมิ่นทีมงานบริหารเว็บไซต์ ศาสตราจารย์ บุคลากร และสมาชิกคนอื่นๆที่ใช้งานเว็บไซต์
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ให้มือปราบมารส่งจดหมายนกฮูกทำการตักเตือน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ให้ตัดโพสต์ 50 โพสต์ ตัดเงิน 500 เกลเลียน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ให้เนรเทศได้ทันที และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว

วรรค 8....กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อห้ามมิให้สมาชิกโพสต์แสดงความคิดเห็น โรลเพลย์ ติดต่อกับโพสต์ของตนเอง ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ รวมไปถึงการตอบกระทู้โรลเพลย์ที่มีเนื้อความสั้นน้อยกว่ากว่า 3 บรรทัด และการโพสต์ติดกับโพสต์ของตนเองจะสามารถกระทำได้เมื่อโพสต์เดิมนั้นมีระยะเวลาการโพสต์เกินเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถโพสต์ต่อโพสต์เดิมของตนเองได้
หากฝ่าฝืน ครั้งที่ 1 ให้มือปราบมารส่งจดหมายนกฮูกทำการตักเตือน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ให้ตัดโพสต์ 50 โพสต์ ตัดเงิน 500 เกลเลียน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ให้ตัดโพสต์ 100 โพสต์ ตัดเงิน 1,000 เกลเลียน ระงับการโพสต์ 24 ชั่วโมง และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 4 ให้ตัดโพสต์ 200 โพสต์ ตัดเงิน 2,000 เกลเลียน ระงับการโพสต์ 3 วัน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 5 ให้ระงับการโพสต์ถาวร จนกว่าจะมีคำสั่งพิจารณาคดี และหรือ ได้รับการยกเว้นโทษเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งให้เป็นไปตามสมควรและคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์เท่านั้น และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว

วรรค 9....กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อห้ามมิให้โพสต์หรือตั้งกระทู้ที่มีข้อความเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ
หากฝ่าฝืนให้เนรเทศได้ทันที ไม่มีการพิจารณาคดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ใช้กฎหมายในราชอาณาจักรไทยเป็นการตัดสิน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว

วรรค 10....กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อห้ามมิให้โพสต์, ตั้งกระทู้ หรือส่งข้อความที่มีข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดี ข้อความส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกอื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ ให้ยกเว้นได้ในกรณี
(1) เนื้อหาที่ตีพิมพ์ขึ้นโดยสำนักพิมพ์เดลี่พรอเฟ็ต อันเป็นหนังสือพิมพ์รายงานข่าวสารภายในเว็บไซต์ แต่มิให้เจาะจงชื่อของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
(2) เนื้อหาที่ตีพิมพ์ขึ้นโดยชมรมแอพพาเรโอ อันเป็นหนังสือพิมพ์ของชมรมวารสารและสิ่งพิมพ์ของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ แต่มิให้เจาะจงชื่อของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ให้มือปราบมารส่งจดหมายนกฮูกทำการตักเตือน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ให้ตัดโพสต์ 50 โพสต์ ตัดเงิน 500 เกลเลียน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ให้ระงับการโพสต์ถาวร จนกว่าจะมีคำสั่งพิจารณาคดี และหรือ ได้รับการยกเว้นโทษเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งให้เป็นไปตามสมควรและคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์เท่านั้น และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว

วรรค 11....กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อห้ามมิให้โพสต์หรือตั้งกระทู้ที่มีข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ให้มือปราบมารส่งจดหมายนกฮูกทำการตักเตือน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ให้ตัดโพสต์ 50 โพสต์ ตัดเงิน 500 เกลเลียน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ให้ระงับการโพสต์ถาวร จนกว่าจะมีคำสั่งพิจารณาคดี และหรือ ได้รับการยกเว้นโทษเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งให้เป็นไปตามสมควรและคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์เท่านั้น และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว

วรรค 12....กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อห้ามมิให้โพสต์หรือตั้งกระทู้ที่มีข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ให้มือปราบมารส่งจดหมายนกฮูกทำการตักเตือน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ให้ตัดโพสต์ 50 โพสต์ ตัดเงิน 500 เกลเลียน และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ให้ระงับการโพสต์ถาวร จนกว่าจะมีคำสั่งพิจารณาคดี และหรือ ได้รับการยกเว้นโทษเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งให้เป็นไปตามสมควรและคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์เท่านั้น และทำการลบเนื้อหาดังกล่าว

วรรค 13....กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อห้ามมิให้สมาชิกนิยมเลื่อมใสในลัทธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของเว็บไซต์ และ ประเทศชาติ หากฝ่าฝืน ถือเป็นความผิดร้ายแรง ให้เนรเทศได้ทันที

วรรค 14....กฤษฎีกาฉบับนี้มีข้อบังคับมิให้มีการแยกร่างหรือสร้างไอดีหลายไอดีโดยที่ผู้เล่นเป็นผู้เล่นคนเดียวกันไม่ว่าจะกระทำด้วยเหตุผลใด ให้ยกเว้นได้กรณี
(1) ได้รับอนุญาตจากทีมงานบริหารเว็บไซต์ให้ใช้ไอดีอื่นๆเพื่อการทำงานภายในเว็บไซต์
(2) ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ให้ใช้ไอดีอื่นๆอันเป็นการทำงานภายในกระทรวงเวทมนตร์ และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(3) ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ให้ใช้ไอดีอื่นๆอันเป็นการทำงานภายในขอบเขตและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์
และสำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้น ไม่อนุญาตให้เปิดเผยตัวตน หรือ เปิดเผยว่าเป็นผู้เล่นไอดีใดไอดีหนึ่งต่อสาธารณะ หากพบเห็นถือว่ามีความผิด
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ให้มือปราบมารส่งจดหมายนกฮูกทำการตักเตือน ระงับการใช้งานไอดีที่ถูกสร้างภายหลังจากไอดีตัวแรกที่ใช้งาน หลังจากนั้นให้ผู้กระทำผิดเลือกใช้งานเพียงไอดีใดไอดีหนึ่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว ไอดีอื่นๆจะถูกลบทันที และ ไม่อนุญาตให้โยกย้าย ถ่ายโอนเงิน, สิ่งของภายในตู้นิรภัยจากไอดีที่กระทำผิดไปยังไอดีอื่นๆ
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ระงับการใช้งานเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 3 วัน ทุกไอดี และให้ปฏิบัติตามข้อบังคับในการฝ่าฝืนครั้งที่ 1
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ระวังการใช้งานเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 7 วัน ทุกไอดี และให้ปฏิบัติตามข้อบังคับในการฝ่าฝืนครั้งที่ 1
หากฝ่าฝืนครั้งที่ 4 ระงับการใช้งานเว็บไซต์ถาวรทุกไอดี

วรรค 15....การตัดสินโทษในการทำความผิดกฤษฎีกาวรรคต่างๆ บทลงโทษสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมโดยให้ขึ้นอยู่กับผลการตัดสินของรัฐมนตรีกระทรเวงวทมนตร์หากความผิดเกิดขึ้น ณ โลกเวทมนตร์ และ ให้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ใหญ่หากความผิดเกิดขึ้นภายในโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์

วรรค 16....กฤษฎีกาฉบับนี้สงวนสิทธิ์ให้ทีมงานบริหารเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่กระทรวงเวทมนตร์ ศาสตราจารย์ บุคลากร ในการลบหรือย้ายกระทู้ที่ไม่เหมาะสม แก้ไขรูปภาพ เนื้อหากระทู้ หรือโพสต์ความคิดเห็นที่ผิดกฎระเบียบ ตลอดไปจนการแก้ไขข้อมูลสมาชิก หรือระงับการใช้งานสมาชิกที่กระทำผิดกฎระเบียบที่ประกาศไว้ในกฤษฎีกาฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หากทำการฝ่าฝืนครบจำนวนครั้ง ตามที่ชี้แจงไว้แล้วข้างต้น
 

 

 

 

วิธีการใช้เว็บบอร์ดขั้นพื้นฐาน

 

 

 

1. วิธีการตอบกระทู้

การตอบกระทู้ (ส่วนใหญ่) จำเป็นที่จะต้องตอบผ่านการโรลเพลย์ (Roleplay: Role-Playing Game) หรือ RPG ซึ่งเป็นการเล่นบทบาทสมมุติ (ในที่นี้คือผู้วิเศษ) โดยจะการดำเนินจะต้องบรรยายเหตุการณ์ให้ชัดเจน ไม่พรรณนามากเกินไป ถ้าจะให้ดีควรเขียนให้งานง่ายและสามารถเห็นภาพต่างๆ ตามไปด้วยได้ เช่น สถานที่ สีหน้า ลักษณะต่างๆ เป็นต้น

ข้อแนะนำในการโรลเพลย์ที่ถูกต้อง

 •  
 • มีเนื้อหาที่พอเหมาะ คือไม่ต่ำกว่า 70 คำ
 • โรลเพลย์ในพื้นที่ที่ถูกต้อง (บางกระทู้เป็นกระทู้พื้นที่เฉพาะ ตัวอย่างเช่น กระทู้ส่งการบ้าน นักเรียนปี 3 ที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว นักเรียนชั้นปีที่ 3 และลงทะเบียนเรียนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถตอบกระทู้ได้ หรืออาจเป็นกระทู้สำหรับกิจกรรม ที่สามารถตอบกระทู้ได้เพียงผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น)
 • ควรโรลเพลย์ที่มีเนื้อหาที่ดี ไม่ใช้คำพูดหยาบคาย ดูหมิ่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายและปัญหาแก่สมาชิกผู้วิเศษทุกคน
 • ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นโรลเพลย์ได้ คือไม่โรลยาวจนเกินไปและจัดการทุกอย่างจนอาจจะทำให้อีกฝ่ายเกิดตันหรืออึดอัดที่จะโรลต่อ
 • ไม่สมควรโรลเพลย์ติดต่อจากโพสต์ของตัวเองนอกเสียจากจะต้องมีเวลาที่ห่างกันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
 • ไม่สมควรใส่ภาพ (อาจใส่ไว้ในสปอยล์) วีดีโอหรือเพลงจากยูทูปในโพสต์
 • ไม่สมควรโรลบทบาทของผู้อื่น ซึ่งเป็นการเสียมารยาท ควรจะได้รับอนุญาตเสียก่อนนอกเสียจากว่าเป็นการกระทำที่อีกฝ่ายได้โรลแล้วหรืออีกฝ่ายเป็น NPC นั่นเอง

 

 

 

ตัวอย่างการโรลเพลย์ที่ถูกต้อง

เอมิลี่ในชุดราตรียาวจรดเข่าสีชมพูอ่อนพลิ้วดั่งดอกซากุระที่บานสะพรั่งสวยงามน่ามอง เธอสาวเท้าเรียวยาวซึ่งสวมรองเท้าแก้วแวววาวค่อยๆ ลงมาจากชั้นสองด้วยความมั่นใจและรอยยิ้ม ครั้นเดินมาถึงชั้นล่างก็พบกับผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังสนุกสนานกับงานเลี้ยงรื่นเริงนี้ บ้างก็เต้นรำ บ้างก็ทานขนมหวาน บ้างก็จิบไวน์ บ้างก็คุยกันอย่างถูกคอจนเสียงฮือฮาไปทั่วทั้งงาน ใจของเด็กสาวสั่นเต้นรัวด้วยความดีใจก่อนจะดิ่งไปหาเพื่อนสาวคนสนิทซึ่งกำลังรับอาหารจากพนักงานเสิร์ฟหนุ่มหล่อ

 

 

 

“สวัสดีจ้ะ สกาเล็ต” เสียงเล็กแหลมปนหวานเอ่ยขึ้นเมื่อเอมิลี่ยืนทาบข้างกับหญิงอีกคน

 

 

 

2. วิธีการตั้งกระทู้

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกไปยังฟอรั่มที่เราต้องการจะตั้งกระทู้
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ ‘ตั้งกระทู้ใหม่’
 

ggK1QgC.png?1


ขั้นตอนที่ 3 : กรอกชื่อกระทู้ (ที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของกระทู้ เช่น หากจะทำกระทู้รับสมัครคนเข้าชมรม ควรใส่ชื่อให้ตรงตามกับจุดประสงค์ ‘รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชมรม XXX’
 

HOPahft.png?2


ขั้นตอนที่ 4 : กรอกรหัสผ่านสำหรับเข้ากระทู้ (หากจำเป็นถึงควรกรอก เพราหากตัวอย่างเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไป จึงสมควรไม่ใส่รหัสผ่าน ซึ่งสามารถเว้นว่างไว้ได้
ขั้นตอนที่ 5 : กรอก Topic Tags ซึ่งคือแท็กที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกระทู้ (สามารถใส่หรือไม่ก็ได้)
ขั้นตอนที่ 6 : กรอก Topic Prefix หากมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือก (ซึ่งในแต่ละสถานที่และสถานะก็จะมีแท็กอื่นๆ เพิ่มด้วย)
ขั้นตอนที่ 7 : กรอกเนื้อหาภายในกระทู้ให้เรียบร้อย โดยสามารถใช้โค้ดเพลงหรือวีดีโอได้ตามสะดวก (แนะนำสำหรับรูปภาพควรฝากรูปที่ Imgur ก่อนทำการแปะลงในเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 8 : คลิกที่ ‘โพสต์กระทู้ใหม่!’ เมื่อทำการใส่เนื้อหาเสร็จสิ้น (แนะนำให้ดูตัวอย่างก่อนโพสต์)
 

3. การใช้แถบเครื่องมือตกแต่งโพสต์ในเบื้องต้น

 • ล้างการจัดรูปแบบ – เลือกหรือครอบข้อความเมื่อไม่ต้องการใช้การตกแต่งหรือรูปแบบใดๆ เช่น สี ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เป็นต้น ซึ่งจะแสดงเป็นข้อความธรรมดา
 • BBCode พิเศษ – เลือกหรือครอบข้อความเมื่อต้องการใช้โค้ดพิเศษ

 

 

 

Tpt9NgM.png?1

 

 

 

- (TB) Hide Content : เป็นการซ่อนข้อความ ผู้ตอบกลับกระทู้นั้นที่จะสามารถเห็นข้อความได้

- Black Board : เป็นการใช้พื้นหลังเป็นกระดานดำ เหมาะสำหรับศาสตราจารย์

- Book : เป็นการใช้พื้นหลังเป็นหนังสือ เหมาะสำหรับงานเขียน

- Horizontal Rule : เป็นเส้นคั่น

- Member : เป็นการใส่ชื่อของสมาชิก และเมื่อคลิกจะลัดไปยังหน้าโปรไฟล์ของสมาชิกคนๆ นั้น

- News : เป็นการใส่พื้นหลังเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ เหมาะสำหรับบทความข่าว

- Post Link : เป็นการลัดไปยังโพสต์นั้นๆ ตามที่ใส่ลิ้งค์ไว้ในช่อง Enter the post ID และใส่ชื่อข้อความหรือหัวข้อในช่อง Enter the title of this link

- Spoiler : เป็นการซ่อนข้อความโดยที่ทุกคนสามารถเปิดดูได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องตอบกลับกระทู้ เหมาะสำหรับใส่รูปภาพที่ใหญ่จนเกินไปหรือคลิปวิดีโอ

- Topic Link : เป็นการลัดไปยังกระทู้นั้นๆ ตามที่ใส่ลิ้งค์ไว้ในช่อง Enter the topic ID และใส่ชื่อข้อความหรือหัวข้อในช่อง Enter the title of this link

- Youtube : เป็นการใส่คลิปวิดีโอจากยูทูปโดยการใส่ลิ้งค์ (เฉพาะด้านหลัง = เท่านั้น) ดังตัวอย่างภาพ

 

 

 

mDcxYg1.png?1

 

 

 

- Youtube Auto Play : เป็นการใส่คลิปวิดีโอจากยูทูปโดยคลิปจะเล่นเองอัตโนมัติเมื่อเข้ามาในกระทู้

- (Hide) Youtube Auto Play : เป็นการใส่คลิปวิดิโอจากยูทูปโดยคลิปจะเล่นเองอัตโนมัติเมื่อเข้ามาในกระทู้ และจะไม่มีคลิปวิดีโอขึ้น

 • แบบอักษร – เลือกหรือครอบข้อความที่ต้องการใช้ลักษณะอื่นๆ ของตัวอักษร

 

 

 

Oj1XtH9.png?1

 • ขนาด – เลือกหรือครอบข้อความที่ต้องการเลือกขนาดของตัวอักษร
 • สีอักษร – เลือกหรือครอบข้อความที่ต้องการเปลี่ยนสี

 

 

 

vO3iESM.png?1

 • อีโมจิ – คลิกที่อีโมจิ และเลือกรูปแบบที่ขึ้นมาด้านล่าง

 

 

 

2acyzzv.png

 • วาง – เป็นการวางข้อความที่ต้องการให้ติด editor แต่ไม่ติด หากวางในช่องนี้และก็จะมี editor ตามมาด้วย
 • วางเป็นข้อความเท่านั้น – เป็นการวางข้อความที่ต้องการให้ติดแต่เพียงตัวอักษรเท่านั้น และจะไม่มี editor ตามมาด้วย
 • วางจาก word – เป็นการวางข้อความจาก word โดยมี editor ตามมาด้วย
 • ตัวหนา – เลือกหรือครอบข้อความที่ต้องการทำตัวหนา
 • ตัวเอียง – เลือกหรือครอบข้อความที่ต้องการทำตัวเอียง
 • ขีดเส้นใต้ – เลือกหรือครอบข้อความที่ต้องการขีดเส้นใต้
 • ขีดฆ่า – เลือกหรือครอบข้อความที่ต้องการขีดฆ่า
 • ตัวห้อย – เลือกหรือครอบข้อความที่ต้องการทำตัวห้อย
 • ตัวยก – เลือกหรือครอบข้อความที่ต้องการทำตัวยก
 • รายการแบบจุดวงกลม – คลิกครั้งแรกเพื่อทำการเพิ่มรายการแบบจุดวงกลม คลิกครั้งที่สองเพื่อลบ
 • รายการแบบเรียงลำดับ – คลิกครั้งแรกเพื่อทำการเพิ่มรายการแบบเรียงลำดับ คลิกครั้งที่สองเพื่อลบ
 • รูปภาพ – เป็นการแทรกรูปภาพ โดยภาพจะต้องเป็นภาพ jpg, png, gif มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
 • ซ่อนข้อความ – เป็นทางลัดของ (TB) Hide Content
 • ลดขนาดย่อหน้า – คลิกเพื่อลดขนาดย่อหน้า
 • เพิ่มขนาดย่อหน้า – คลิกเพื่อเพิ่มขนาดย่อหน้า
 • จัดเรียงให้ชิดซ้าย – คลิกเพื่อให้ข้อความชิดซ้าย
 • จัดเรียงกึ่งกลาง – คลิกเพื่อให้ข้อความกึ่งกลาง
 • จัดเรียงชิดขวา – คลิกเพื่อให้ข้อความชิดขวา

 

 

 


 • Valencia ถูกใจสิ่งนี้

#2 THAI WITCHCRAFT

THAI WITCHCRAFT
 • ผู้ดูแลระบบ
 • 132 โพสต์
 • เลขประจำตัว 1

โพสต์เมื่อ 08 December 2018 - 04:56 PM


4. การตั้งค่า และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกที่ Displayname ของตนทางด้านบนขวามือ
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ ‘การตั้งค่าของฉัน’

ภาพที่โพสต์


จะพบกับแถบตัวเลือกทั้งหมด 9 ตัวเลือก
 • ตั้งค่าโปรไฟล์
 • ปรับแต่งโปรไฟล์
 • อีเมล์ และ รหัสผ่าน
 • ลายเซ็น
 • ตัวเลือกการ'เมินเฉย'
 • จัดการไฟล์แนบ
 • ตัวเลือกการแจ้งเตือน
 • การแจ้งเตือนของคุณ
 • ความเคลื่อนไหวล่าสุด
ปรับแต่งโปรไฟล์ : หน้านี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดภาพพื้นหลังของหน้าโปรไฟล์ได้ จะแสดงผลกับสมาชิกทุกคนที่เข้าดูหน้าโปรไฟล์ของคุณ โดยคลิกที่ ‘ลบการปรับแต่ง’ หากต้องการนำภาพปกออก หากต้องการใส่มีทางเลือกสองทางคือวาง URL ของภาพลงในช่องว่างหรือทำได้โดยเลือกไฟล์ภายในเครื่อง และหากต้องการใส่สีแทนหน้าภาพก็สามารถใส่ฐานในช่องว่างได้เลย (ใส่ค่าเป็นเลขฐาน 16, เช่น ff0000) คลิกที่ ‘บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย!’ เมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้น

ภาพที่โพสต์


ตัวเลือกการเมินเฉย : ภายในหน้าจะสามารถตั้งค่าไม่แสดงรายเซ็นก็ได้ รวมถึงขึ้นรายชื่อที่คุณได้ทำการเมินหรือบล็อกไว้ภายในหน้านี้ พร้อมกับสามารถเพิ่มและลบออกได้ด้วยการใส่ชื่อลงในช่องว่างด้านล่างก่อนจะติ้กในช่องสี่เหลี่ยมด้านข้างว่าท่านต้องการเมินในรูปแบบไหน คลิกที่ ‘บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย!’ เมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้น
ตัวเลือกการแจ้งเตือน : ในหน้านี้จะสามารถเลือกว่าท่านจะรับข่าวสารจากผู้ดูแลระบบหรือไม่ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้อีเมล์ของคุณอยู่ในรายการติดต่อของผู้ดูแลระบบ นี่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสาสามารถส่งอีเมล์และอัพเดทต่างๆมายังอีเมล์ของคุณได้ และการตั้งค่าเกี่ยวกับการแจ้งเตือนกระทู้ & โพสต์, อัพเดทสถานะส่วนตัว, โปรไฟล์ & เพื่อน, ข้อความส่วนตัว, การแจ้งเตือนอื่นๆ, สมาชิกและปฏิทิน
การแจ้งเตือนของคุณ : ในหน้านี้คุณจะพบกับการแจ้งเตือนทั้งหมดจากที่ทำการตั้งค่าไว้ในหน้าก่อนหน้านี้ ซึ่งจะรวบรวมอยู่ในนี้ทั้งหมด

5. การส่งจดหมายข้อความส่วนตัว (PM หรือ Personal Message)

วีธีที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกที่ Displayname ของตนทางด้านบนขวามือ
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ ‘ข้อความส่วนตัว’

ภาพที่โพสต์


ขั้นตอนที่ 3 : คลิกที่เขียนจดหมายใหม่
ขั้นตอนที่ 4 : ใส่ชื่อของผู้ที่เราต้องการจะส่ง PM ให้ในช่องว่างสำหรับชื่อผู้รับ

ภาพที่โพสต์

 

วิธีที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 : คลิกที่ Displayname ของผู้ที่เราต้องการจะส่ง PM ถึง
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ ‘ส่งข้อความหาสมาชิก’
ขั้นตอนที่ 3 : คลิกที่ ‘ใช้การแก้ไขแบบเต็ม’
โดยเราสามารถเพิ่มผู้รับมากกว่า 1 คน สูงสุดเพิ่มอีกได้ 50 คน ในรูปจดหมายเชิญและคัดลอก (จดหมายเชิญ อนุญาตให้สมาชิกที่ระบุอ่านจดหมายฉบับเดียวกันได้ คัดลอก จะส่งการสนทนาให้สมาชิกแต่ละรายแยกกัน) และจะต้องอย่าลืมใส่หัวข้อของจดหมายทุกครั้งก่อนส่ง ถ้าจะให้ดีควรดูตัวอย่างก่อนส่งจดหมายด้วย แต่ถ้าหากไม่ต้องการส่งจดหมานในตอนนี้ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ ‘บันทึก(ส่งภายหลัง)’ จดหมายฉบับนี้จึงจะไปอยู่ที่แบบร่างด้านขวามือ
วิธีการลบจดหมาย : จดหมายที่ได้รับเมื่อนานๆ เข้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงต้องทำการลบเพื่อไม่ให้กล่องจดหมายเต็มทำได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : คลิกที่ Displayname ของตนทางด้านบนขวามือ
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ ‘ข้อความส่วนตัว’
ขั้นตอนที่ 3 : คลิกที่ ‘จดหมายของฉัน’ ที่แถบตัวเลือกด้านข้างของหน้า
ขั้นตอนที่ 4 : ติ้กในช่องสีเหลี่ยมด้านซ้ายมือเพื่อเลือกจดหมายที่จะลบ (หากอีกฝ่ายทำการลบจดหมายทิ้งแล้วจะมีข้อความด้านหน้าขึ้นตัวแดงว่า ‘ลบแล้ว’ ขอแนะนำให้ลบทิ้ง และจดหมายแจ้งสิ่งของมาส่งหรือหลักฐานการโอนเงินที่นานแล้วก็เช่นเดียวกัน) เลื่อนลงมาที่สุดหน้า เลือกลบในช่องตัวเลือกสีขาว และกดไป


 • Valencia และ Tracygarna Malich ถูกใจสิ่งนี้
0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 สมาชิกที่ล่องหน