ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ

กฤษฎีกาการศึกษา


 • กระทู้นี้ถูกล็อค กระทู้นี้ถูกล็อค
มี 2 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Hermione J. Granger

Hermione J. Granger
 • รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์
 • 158 โพสต์
 • เลขประจำตัว 4
  • ไม้: องุ่น | ยาว: 10 3/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: -

โพสต์เมื่อ 10 January 2017 - 07:29 PM

7keZWrP.png

กฤษฎีกาการศึกษา

ว่าด้วยหลักสูตรพื้นฐานที่โรงเรียนเวทมนตร์ที่พึงสอนและการอนุมัติการจบการศึกษา

 

-----------------------------------------------------------------

 

วรรค 1....... โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอสต์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางด้านเวทมนตร์ศาสตร์แก่พ่อมดแม่มดวัย 11-17 ปี โดยเนื้อหาการสอนจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาที่กระทรวงเวทมนตร์ได้กำหนดไว้

 

วรรค 2......รายวิชาพื้นฐาน ที่กระทรวงเวทมนตร์ได้ทำการกำหนดไว้มีทั้งหมด 9  วิชา ดังนี้

1 วิชาเวทมนตร์คาถา

2.วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด

3.วิชาสมุนไพรศาสตร์

4.วิชาปรุงยา

5.วิชาประวัติศาสตร์เวทมนตร์

6.วิชาการบิน

7.วิชาพยากรณ์ศาสตร์

8.วิชาดูแลสัตว์วิเศษ

9.วิชาแปลงร่าง

 

วรรค 3......รายวิชาพิเศษ ที่ได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมกับกระทรวงเวทมนตร์มีทั้งหมด 1  วิชา ดังนี้

1.วิชาสุนทรียภาพทางเวทมนตร์

 

วรรค 4......นักเรียนต้องศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาต่างๆตามที่กระทรวงฯ กำหนดไว้

 

วรรค 5......โรงเรียนจะต้องทำการสอนนักเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่กระทรวงฯ กำหนดไว้

 

วรรค 6...... ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนครบทุกวิชาทางโรงเรียนต้องให้นักเรียน ส่งรายงานมาทางกระทรวงฯ เพื่อขอจบการศึกษา หากโรงเรียนไม่ให้นักเรียนส่งรายงาน นักเรียนจะไม่มีสิทธิในการประกอบอาชีพใดๆที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงเวทมนตร์

 

วรรค 7...... การเรียนรู้วิชาอื่นใดที่นอกเหนือหลักสูตร จะต้องเป็นมีศาสตราจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆเป็นผู้ดูแล และ สอนโดยถูกวิธี ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุในการเรียน ศาสตราจารย์ที่ดูแลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

 

วรรค 8...... การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับใดข้อบังคับหนึ่ง หรือ การผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ จะทำได้ต่อเมื่อ มีเหตุสมควรหรือจำเป็น โดยได้รับการอนุมัติจาก อาจารย์ใหญ่เท่านั้น

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

ร่างกฤษฎีกาต้นฉบับ

VK7PhB2.png

 (ฟาไลน่า เอริน บราวน์)

 

 

พิจารณากฤษฎีกา 

 

0dg1AuC.png

 

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ ฮอกวอสต์

 

 

เรียบเรียง แก้ไข และอนุมัติใช้กฤษฎีกา 

 

KIJe755.png

 

 (เฮอร์ไมโอนี่ จีน วีสลีย์)

รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์#2 Hermione J. Granger

Hermione J. Granger
 • รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์
 • 158 โพสต์
 • เลขประจำตัว 4
  • ไม้: องุ่น | ยาว: 10 3/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: -

โพสต์เมื่อ 10 January 2017 - 07:37 PM

7keZWrP.png

กฤษฎีกาการศึกษา

ว่าด้วยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าเรียนโรงเรียนเวทมนตร์

 

-----------------------------------------------------------------

 

วรรค 1....... โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอสต์ ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้ความรู้ทางด้านเวทมนตร์ศาสตร์ โดยเนื้อหาการ สอนจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาที่กระทรวงเวทมนตร์ได้กำหนดไว้

 

วรรค 2.......คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอสต์ มีดังนี้

1.เป็นสมาชิกโดยถูกต้องของโลกเวทมนตร์ โดยตรวจสอบจากทะเบียนพ่อมดแม่มดของกระทรวงเวทมนตร์

2.ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีสติฟั่นเฟือน หรือถูกดัดแปลงความทรงจำมาก่อน

3.ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และ แพร่ระบาดต่อผู้อื่น

 

วรรค 3....... สิทธิ์ในการเรียนจะคงดำรงอยู่จนกว่านักเรียนจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน และ หากนักเรียนถูกไล่ออกแล้ว จะไม่สามารถยืนยันตนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ถูกไล่ออกมาได้

 

วรรค 4.....นักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ในการเรียนครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในจดหมาย

 

วรรค 5.....การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับใดข้อบังคับหนึ่ง หรือ การผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ จะทำได้ต่อเมื่อ มีเหตุสมควรหรือจำเป็น โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ใหญ่เท่านั้น

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

ร่างกฤษฎีกาต้นฉบับ

VK7PhB2.png

 (ฟาไลน่า เอริน บราวน์)

 

 

พิจารณากฤษฎีกา 

 

0dg1AuC.png

 

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ ฮอกวอสต์

 

 

เรียบเรียง แก้ไข และอนุมัติใช้กฤษฎีกา 

 

KIJe755.png

 

 (เฮอร์ไมโอนี่ จีน วีสลีย์)

รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์#3 Hermione J. Granger

Hermione J. Granger
 • รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์
 • 158 โพสต์
 • เลขประจำตัว 4
  • ไม้: องุ่น | ยาว: 10 3/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: -

โพสต์เมื่อ 10 January 2017 - 07:45 PM

7keZWrP.png

กฤษฎีกาการศึกษา

ว่าด้วยการทดสอบ วิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญ (ว.พ.ร.ส.)
และการสอบวิชาพ่อมดแม่มดเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ (ส.พ.บ.ส.)

---------------------------------------------------------------------------

วรรค 1.......โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอสต์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางด้านเวทมนตร์ศาสตร์แก่พ่อมดแม่มดวัย 11-17 ปี โดยเนื้อหาการสอนจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาที่กระทรวงเวทมนตร์ได้กำหนดไว้ โดยการทดสอบวิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญ (ว.พ.ร.ส.) และ การสอบพ่อมดแม่มดเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ (ส.พ.บ.ส.) จะเป็นตัวชี้วัดอาชีพในอนาคตของ นักเรียน

 

วรรค 2.........ว่าด้วยทดสอบ วิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญ (ว.พ.ร.ส.) ซึ่งการทดสอบจะมีขึ้นเมื่อนักเรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 โดยการวัดผลเพื่อให้ผ่านการทดสอบนั้น ทางกระทรวงฯ จะมอบหมายในทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบ และใช้ผลการเรียนในชั้นปีที่ 1-4 ของนักเรียนประเมินควบคู่ในอัตราส่วน 50 : 50 ซึ่งนักเรียนต้องมีผลการเรียนในรายวิชาที่ลงเรียนในชั้นปีที่ 1-4  เฉลี่ยรวม พอรับได้ (พ)

 

วรรค 3........ ว่าด้วยการสอบวิชาพ่อมดแม่มดเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ (ส.พ.บ.ส.) ซึ่งการสอบจะมีขึ้นเมื่อนักเรียนอยู่ชั้นปีที่ 7 โดยนักเรียนจะมีสิทธิ์ในการสอบวิชาพ่อมดแม่มดเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ (ส.พ.บ.ส.) ได้ต่อเมื่อ ผ่านการทดสอบวิชาพ่อมดแม่มดระดับสามัญ (ว.พ.ร.ส.) ในชั้นปีที่ 5 มาแล้ว ซึ่งข้อสอบ จะมี 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 การทำข้อสอบเฉพาะสายอาชีพ นักเรียนสามารถเลือกสอบได้สามวิชาที่ตนสนใจ 

ส่วนที่ 2 การนำเสนอแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต โดย ต้องมีคะแนนสอบในส่วนที่ 1 เฉลี่ยแล้วได้ เกินความคาดหมาย (ก) จึงจะทำในส่วนนี้ได้

 

วรรค 4........กิจกรรมทางการสอบทั้งหมดจะถูกควบคุมและตรวจสอบโดยกระทรวงเวทมนตร์

 

วรรค 5........การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับใดข้อบังคับหนึ่ง หรือ การผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ จะทำได้ต่อเมื่อ มีเหตุสมควรหรือจำเป็น โดยได้รับการอนุมัติจาก อาจารย์ใหญ่ และ รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์เท่านั้น

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

ร่างกฤษฎีกาต้นฉบับ

VK7PhB2.png

 (ฟาไลน่า เอริน บราวน์)

 

 

พิจารณากฤษฎีกา 

 

0dg1AuC.png

 

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ ฮอกวอสต์

 

 

เรียบเรียง แก้ไข และอนุมัติใช้กฤษฎีกา 

 

KIJe755.png

 

 (เฮอร์ไมโอนี่ จีน วีสลีย์)

รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์


0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 สมาชิกที่ล่องหน