ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ

การจัดตั้งชมรมภายในโรงเรียน


 • กระทู้นี้ถูกล็อค กระทู้นี้ถูกล็อค
มี 14 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Minerva McGonagall

Minerva McGonagall
 • อาจารย์ใหญ่
 • 434 โพสต์
 • เลขประจำตัว 2
  • ไม้: เฟอร์ | ยาว: 9"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: แข็ง
  • แอนิเมจัส

โพสต์เมื่อ 11 February 2017 - 02:33 AM

hogwarts_logo.png

 

การจัดตั้งชมรมภายในโรงเรียน

 

 

เนื่องด้วยทางโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักเรียนทุกๆคนภายในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น อาศัยอำนาจอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ออกประกาศว่า ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือบุคลากรที่มีความสามารถ ในด้านต่างๆ สามารถจัดตั้งชมรมเพื่อพัฒนาฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นชมรมร้องเพลง ชมรมวาดภาพ ชมรมแต่งฟิค ชมรมเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยชมรมต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นจะสามารถใช้พื้นที่ห้องต้องประสงค์บนระเบียงทางเดินชั้น 7 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชมรมได้ทั้งหมด ผู้ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมโปรดตอบกลับประกาศนี้ ภายในกระทู้....

 

แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรม

ชื่อ......................... สกุล.......................

สังกัดบ้าน.............................................

มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ........................................... ภายใต้ชื่อชมรม..............................

คำอธิบายชมรม.............................................................

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม.................................................

ภาพชมรม (ขนาด 200x133).................................................

 

ชมรมที่ถูกจัดตั้งขึ้นจะต้องมีความเคลื่อนไหวตามกิจกรรมที่แจ้งไว้ในการขอจัดตั้งชมรม หากไม่มีความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมใดใดหลังเปิดชมรม หรือมีเหตุจำเป็นจะต้องปิดชมรม จะต้องแจ้งสาเหตุที่ปิดชมรมให้อาจารย์ใหญ่รับทราบ และ ผู้ที่จัดตั้งชมรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งชมรมอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 

ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันที!

 

 

พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่


gwB7v9h.gif

 

WEOrWmP.png


#2 Ares Andersen

Ares Andersen
 • นักเรียนบ้านสลิธีริน
 • 79 โพสต์
 • เลขประจำตัว 125
  • ไม้: ยู | ยาว: 11 3/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: แข็ง

โพสต์เมื่อ 12 February 2017 - 06:38 PM

ชื่อ Ares สกุล Andersen

สังกัดบ้าน Slytherin

มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ ฝึกทักษะการใช้คาถาให้ชำนาญยิ่งขึ้น ฝึกใช้คาถาประลอง

ภายใต้ชื่อชมรม ชมรมประลองเวทย์ [D.U.E.L. Club]

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม
Duel จัดการประลอง (ตามโอกาส)
การฝึกใช้คาถาต่างๆที่มีประโยชน์ (ห้ามใช้คาถาต้องห้ามหรืออันตรายเด็ดขาด)
การให้คำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับคาถา

ภาพชมรม https://i.imgur.com/srh62br.jpg

ชื่ออาจารย์ผู้ดูแลชมรม Zacharius Smith

 

พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่Pure-blood supremacists believe blood purity is a measure of a wizard's magical ability – notwithstanding examples of highly skilled


GV56t1d.jpgARES A.
Ares Andersen


#3 Xenia Kill

Xenia Kill
 • นักเรียนบ้านสลิธีริน
 • 578 โพสต์
 • เลขประจำตัว 95
  • ไม้: มะเกลือ | ยาว: 11"
   แกนกลาง: ขนหางยูนิคอร์น
   ความยืดหยุ่น: ดีดตัว

โพสต์เมื่อ 12 February 2017 - 09:26 PM

ชื่อ ซีเนียร์  สกุล คิล

 

สังกัดบ้าน  สลิธิริน

 

มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ  การแต่งฟิคชั่น

 

 ภายใต้ชื่อชมรม  W.F.L. ( Write For Life )

 

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม  -การกำหนดหัวข้อฟิคชั่นในแต่ละอาทิตย์เพื่อแต่งเป็นเรื่องสั้น

 

ภาพชมรม (ขนาด 200x133). -

 60c2d4ba5c6974b6ae98fb660fe8d1ef.png

 

ชื่ออาจารย์ผู้ดูแลชมรม ศาสตราจารย์ฮอเรซ ซลักฮอร์น

 

พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่


 • Naticia B. Ortiz และ Jessica J ถูกใจสิ่งนี้

tumblr_on0s4gvuM71vg22tbo1_400.gif


#4 Cherval L. Khalaf

Cherval L. Khalaf

  อาจารย์วิชาสุนทรียภาพทางเวทมนตร์

 • ศาสตราจารย์
 • 325 โพสต์
 • เลขประจำตัว 6
  • ไม้: ซีดาร์ | ยาว: 12 3/4"
   แกนกลาง: ขนหางยูนิคอร์น
   ความยืดหยุ่น: แข็ง

โพสต์เมื่อ 13 February 2017 - 12:06 AM

ชื่อ Shawn สกุล Dallas
สังกัดบ้าน -
มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ การวาดรูป ภายใต้ชื่อชมรม Hogtist
คำอธิบายชมรม พื้นที่รวบรวมผู็ที่มีใจรักงานศิลปะและการวาดรูป ไม่จำกัดแนว เพราะศิลปะคือสิ่งที่แสดงคุณค่าอันสูงส่งของมนุษย์
ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม: 
JVo4mSN.jpg
 
1mvi5yU.jpg
 
tJAOoXn.png
 
ภาพชมรม (ขนาด 200x133):
l072rjh.jpg
ชื่ออาจารย์ผู้ดูแลชมรม Shawn Dallas
 
พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่


bzr19DX.png

ไม้ซีดาร์ ลายเถาว์ใบไม้แห่งความรุ่งโรจน์ สีทองและสีขาว (เนื้อไม้)

 

mefV1PY.png


#5 Filius Flitwick

Filius Flitwick

  อาจารย์วิชาเวทมนตร์คาถา

 • ศาสตราจารย์
 • 223 โพสต์
 • เลขประจำตัว 13
  • ไม้: ซีดาร์ | ยาว: 8"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: ดัดโค้งงอเล็กน้อย

โพสต์เมื่อ 13 February 2017 - 08:25 PM

ชื่อ Filius  สกุล Flitwick 
สังกัดบ้าน หัวหน้าบ้านเรเวนคลอ
มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ ร้องเพลงประสานเสียง ภายใต้ชื่อชมรม ประสานเสียง
คำอธิบายชมรม ชมรมสำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีและการร้องเพลง
ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม...จัดกิจกรรม ประกวดร้องเพลง จัดการแสดงร้องเพลงในช่วงเทศกาลต่างๆ.................
ภาพชมรม (ขนาด 200x133)
mIie8L0.png
ชื่ออาจารย์ผู้ดูแลชมรม..............Filius Flitwick...................
 
พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่


อาจาย์ประจำวิชาเวทมนตร์คาถา

รักษาการอาจารย์ประจำบ้านเรเวนคลอ

ห้องทำงาน ศาสตราจารย์ฟีเลียส ฟลิตวิก >> คลิก <<


#6 Toby Park

Toby Park
 • พ่อมดแม่มด
 • 3023 โพสต์
 • เลขประจำตัว 52
  • ไม้: ด็อกวูด | ยาว: 12"
   แกนกลาง: ขนหางยูนิคอร์น
   ความยืดหยุ่น: ดีดตัว

โพสต์เมื่อ 13 February 2017 - 10:04 PM

ชื่อ Toby สกุล Park
สังกัดบ้าน ศิษย์เก่าบ้านกริฟฟินดอร์
มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ การถ่ายภาพ ภายใต้ชื่อชมรม ภาพถ่าย (Photo Club)
คำอธิบายชมรม ชมรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทุกคนที่ชื่นการถ่ายภาพ รักเสียงชัตเตอร์และชอบที่จะได้จับกล้อง
ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม...จัดกิจกรรมเช่นประกวดถ่ายภาพ จัดงานแสดงภาพถ่ายของนักเรียนในชมรม บันทึกภาพในงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน................
ภาพชมรม (ขนาด 200x133)
sfg.jpg
ชื่ออาจารย์ผู้ดูแลชมรม.............Padma Patil...................
 
พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่

 

hPKzrYo.png

JHYAsMd.png


#7 Malcolm Sutherland

Malcolm Sutherland

  นักข่าว

 • พ่อมดแม่มด
 • 12902 โพสต์
 • เลขประจำตัว 228
  • ไม้: ฮาเซล | ยาว: 10"
   แกนกลาง: เส้นผมวีล่า
   ความยืดหยุ่น: แข็ง
   ประดับ: หินอความารีน

โพสต์เมื่อ 07 March 2017 - 11:24 PM

ชื่อ  Timothy  สกุล  Sloan

สังกัดบ้าน  เรเวนคลอ

มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ  ชมรมวารสาร  ภายใต้ชื่อชมรม  ฮอกวอตส์ แอพาเรโอ

 

คำอธิบายชมรม  

 • ทั้งข่าวสารทั่วไป ทั่วทันโลกมักเกิล เรื่องซุบซิบวงใน บทความทางวิชาการเวทมนตร์ เชื่อถือเราที่นี่ ฮอกวอตส์ แอพาเรโอ ! หนังสือพิมพ์ฮอกวอตส์โดยนักเรียนฮอกวอตส์

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม

 1. หนังสือพิมพ์โรงเรียน โดยจะเป็นข่าวภายในฮอกวอตส์ ทั้งข่าวสารจริง และข่าวสารที่เขียนขึ้นเพื่อความบันเทิง โดยจะมีเนื้อหาภายในฮอกวอตส์ โลกพ่อมดแม่มด หรือข่าวมักเกิลที่มีผลต่อผู้วิเศษเล็กน้อย
 2. อาจจะมีการขอความร่วมมือกับชมรมอื่นๆ เพื่อให้พื้นที่ของหนังสือพิมพ์ในการลงข่าวหรือผลงาน
 3. วารสารโรงเรียน โดยจะออกถี่น้อยกว่าหนังสือพิมพ์ เช่นเทอมละครั้ง เพื่อสรุปเหตุการณ์ภายในตลอดเทอม

ภาพชมรม 

 

office_zpssjigdbsz.png

 

ชื่ออาจารย์ผู้ดูแลชมรม  Prof.Neville Longbottom (ศาสตราจารย์เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

หมายเหตุ : อยากให้มีห้องสำหรับโพสต์ตัวหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะแยกจากตัวชมรมเพื่อความเป็นระเบียบครับ

 

 

พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่

 

paERREY.gif

s0ifkKz.png

มัลคอล์ม ซัทเธอร์แลนด์ตระกูลซัทเธอร์แลนด์ | เดลี่พรอเฟ็ต | ฮอกวอตส์แอพาเรโอ | ศิษย์เก่าเรเวนคลอ

DhCBTcI.gif

Augustus Smith : The Struggled Musician


#8 Akira Haptism

Akira Haptism

  เทพบุตรสงกรานต์ปี 2560

 • ศาสตราจารย์
 • 3124 โพสต์
 • เลขประจำตัว 188
  • ไม้: เอลเดอร์ | ยาว: 12"
   แกนกลาง: ขนหางเธสตรอล
   ความยืดหยุ่น: แข็ง

โพสต์เมื่อ 08 March 2017 - 02:09 AM

ชื่อ : Allelujah  สกุลHaptism
สังกัดบ้าน : สลิธิริน
มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ เรื่องสยองขวัญ ภายใต้ชื่อชมรม เสียงปริศนา
คำอธิบายชมรม : เป็นชมรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญ หรือเรื่องผีนั้นเอง ไม่ว่าจะชอบอ่าน หรือชอบเล่า เราจะให้คุณเข้ามาแชร์กัน
                            
ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม :
                                                1. ค้นหาสิ่งลี้ลับภายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน [RPG] : ล่าท้าพิสูจน์
                                                2. แชร์ประสบการณ์ เรื่องเล่าสยองขวัญ  : ห้องนอนหมายเลข 4
                                                3. แต่งเรื่องสั้นสยองขวัญ : ห้องพักยามวิกาล
ภาพชมรม :
                  oKZFewr.jpg
ชื่ออาจารย์ผู้ดูแลชมรม : Cuthbert Binns
 
พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่

 

XP6inOY.jpg

 


#9 Joker D. Dark

Joker D. Dark
 • นักเรียนบ้านสลิธีริน
 • 830 โพสต์
 • เลขประจำตัว 135
  • ไม้: ด็อกวูด | ยาว: 13"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: ดีดตัว

โพสต์เมื่อ 10 March 2017 - 10:57 PM

ชื่อ : Joker สกุล : D. Dark

สังกัดบ้าน : สลิธีริน

มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ การวิจัยสิ่งมีชีวิต ภายใต้ชื่อชมรม : วิจัยสิ่งมีชีวิต Life Research (L.R.)

คำอธิบายชมรม : ชมรมนี้เป็นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้มีการวิจัยสิ่งมีชีวิตที่ตนเองชอบ

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม : 1.ให้มีการคิดค้นการหาวิธีวิจัยสิ่งมีชีวิตตามความคิดของตัวเองจากนั้นแต่งเป็น RPG ตามการวิจัยที่ตัวเองคิดขึ้น
2.ประกวดการคิดค้นวิธีวิจัยประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
3.ในการสมัครเข้าชมรมจะมีการแบ่งแผนกตามความชอบ โดยมีแผนกดังนี้
(1)สิ่งมีชีวิตในโลก
1.1 สิ่งมีชีวิตในทะเล
1.2 สิ่งมีชีวิตบนบก
1.3 สิ่งมีชีวิตจำพวกแมลงและแมง
1.4 สิ่งมีชีวิตจำพวกเซลล์
1.5 สิ่งมีชีวิตที่ีปีก
(2)สิ่งมีชีวิตต่างดาว
(3)สิ่งมีชีวิตประเภทพืช
(4)สิ่งมีชีวิตในตำนาน เช่น มังกร
ภาพชมรม : C6kXlA_VoAIBRUi.jpg

 

-------------------------------------

ไม่อนุมัติ

-------------------------------------


แก้ไขโดย Minerva McGonagall 14 March 2017 - 05:43 PM
ชมรมที่ยื่นขอจัดตั้งมีความเข้าใจแบบเฉพาะกลุ่ม ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยรวมจึงไม่สามารถอนุมัติชมรมให้จัดตั้งได้

967143517494b301734a9c650bbb3c18.png2V07bVz.png


#10 Horace Slughorn

Horace Slughorn

  อาจารย์วิชาปรุงยา

 • ศาสตราจารย์
 • 495 โพสต์
 • เลขประจำตัว 11
  • ไม้: ซีดาร์ | ยาว: 10 1/4"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: พอสมควร

โพสต์เมื่อ 14 March 2017 - 01:58 PM

ชื่อ Horace สกุล Slughorn
 
สังกัดบ้าน -
 
มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฮอกวอตส์ ภายใต้ชื่อชมรม สโมรสรซลัก
 
คำอธิบายชมรม สโมรสรซลัก ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมนักเรียนที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อโรงเรียน
 
ภายใต้การควบคุมของศาสตราจารย์ซลักฮอร์น
 
ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม งานเลี้ยงสโมสรประจำเทอม , กิจกรรมภายใต้การจัดการของบุคคลภายในสโมสร
 
ภาพชมรม (ขนาด 200x133) 
 
OcqMPSa.png
 
พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่

 

zKxVa7k.png

 

professor of potion ; founder of slug club


#11 Alenna Rose Beatricella

Alenna Rose Beatricella
 • นักเรียนบ้านกริฟฟินดอร์
 • 222 โพสต์
 • เลขประจำตัว 217
  • ไม้: โรวัน | ยาว: 10 3/4 "
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: ไม่ยอมงอ

โพสต์เมื่อ 18 March 2017 - 03:59 AM

ประธานชื่อ:Alenna สกุล:Beatricella

สังกัดบ้านกริฟฟินดอร์

รองประธานชื่อ:Allelujah สกุล:Haptism

สังกัดบ้านสลิธิริน

มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ มังงะ,อนิเมะ ภายใต้ชื่อชมรม ชมรมอนิมัง

คำอธิบายชมรม เป็นชมรมเกี่ยวกับการ ฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มแรงบันดาลใจ อนิเมะและมังงะก็คือศิลปะแขนงหนึ่ง อย่างผลงานที่โด่งดังเปรี้ยงปร้างงอย่าง Your name ก็คงทำให้หลายท่านรู้จักอนิเมะมากขึ้น อนิเมะและมังงะยังสอดแทรกความรู้ต่างๆและวัฒนธรรม สร้างความบันเทิง จรรโลงใจแก่ผู้รับชม มังงะก็ช่วยฝึกวาดรูปได้ด้วย ช่วยให้สามารถดูอานาโตมี่ของร่างกายตัวละคร ฝึกเปอร์สเปคทีฟ การวาดตึก สิ่งของ สิ่งมีชีวิตในมุมต่างๆ ช่วยในการเพิ่มแรงบันดาลใจในการแต่งนิยายได้ด้วย ช่วยกระตุ้นเป็นแนวทางในการแต่งพล็อต  และการที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันยังเป็นการปฏิสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพ

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม

1. รีวิวอนิเมะและมังงะ

2. อัพเดทข่าวสารอนิเมะและมังงะ

3. อนิเมะน่าดูประจำซีซั่น

4. เพลงประกอบอนิเมะน่าฟัง

5. พูดคุยจิปาถะ เกี่ยวกับอนิเมะและมังงะ

6. ตั้งคำถาม/ตอบคำถามเกี่ยวกับอนิเมะและมังงะ

7. อื่นๆ (เพิ่มเติมตามสถานการณ์)

ภาพชมรม (ขนาด 200x133)

 

ba89f9e6ac36dd62ee9dc3d42c3d5597.png

 

พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่


Alenna Rose


#12 Gestone Rolzares

Gestone Rolzares
 • กักบริเวณ
 • 302 โพสต์
 • เลขประจำตัว 281
  • ไม้: ฮอร์นบีม | ยาว: 12"
   แกนกลาง: ขนหางนกฟีนิกซ์
   ความยืดหยุ่น: แข็ง

โพสต์เมื่อ 21 March 2017 - 04:20 AM

ชื่อ Gestone สกุล Rolzares

สังกัดบ้าน เรเวนคลอ

มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ หนัง ละคร ซีรีย์ ภาพยนต์

ภายใต้ชื่อชมรม  ชมรมเกรียนพิคเจอร์ส

คำอธิบายชมรม

 • การรวมตัวของผู้ที่รักในภาพยนต์ไม่ว่าจะเป็น หนัง ละคร หรือซีรีย์ ก้าวเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิด แชร์ความรู้สึก แบ่งปันข้อมูล ข่าวสารวงการภาพยนต์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ที่นี่ที่เดียว

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม

 • บอกเล่าข่าวสารวงการภาพยนต์
 • วิเคราะห์ วิจารณ์ภาพยนต์
 • ภาพยนต์น่าดู
 • อื่นๆ

ภาพชมรม

sX1Xlrh.png

 

พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่


<p class='bbc_center'><span style='color: #d3d3d3'>THE STARS NEVER LIE </span></p>

#13 Iestyn Lloyd

Iestyn Lloyd

  อาจารย์วิชาวิญญาณศึกษา

 • ศาสตราจารย์
 • 256 โพสต์
 • เลขประจำตัว 260
  • ไม้: ซีดาร์ | ยาว: 13"
   แกนกลาง: ขนหางธันเดอร์เบิร์ด
   ความยืดหยุ่น: แข็ง

โพสต์เมื่อ 18 March 2018 - 01:26 AM

ชื่อ Iestyn สกุล Lloyd

สังกัดบ้าน -

มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ การโรลเพลย์ในบทบาทหลากหลาย ภายใต้ชื่อชมรม สมาคมนักโรลเพลย์สร้างสรรค์ 

คำอธิบายชมรม จัดโรลเพลย์ในธีมเนื้อเรื่องต่างๆ โดยสวมบทบาทเป็นตัวละครที่คิดขึ้นเอง (เรียกว่า Persona) โดยจะเปลี่ยนธีมในการโรลเพลย์ไปในแต่ละเดือนหรือตามช่วงความเหมาะสม ( เช่นเดือนสิงหาคมถึงกันยายน โรลเพลย์ยุคกลาง เดือนตุลาคม โรลเพลย์ยุคสตีมพังค์ ) โดยจะเปิดให้โหวตหรือเสนอธีมที่อยากเล่นกันในช่วงปลายเดือน

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม

 • แนะนำและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสร้าง Persona ก่อนเล่นของสมาชิกในชมรม
 • โรลเพลย์ในเนื้อเรื่องหลักประจำเดือนที่ได้จากการคัดเลือกโดยสมาชิก
 • เสนอแนะ แลกเปลี่ยน และพูดคุยเกี่ยวกับการโรลเพลย์ของสมาชิกในชมรม
 • การส่งเสริมการโรลเพลย์อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมช่วยมือปราบมารตรวจโรลเพลย์ในโรงเรียน

ภาพชมรม wRAnqnc.png

 

หมายเหตุ : ใช้ระบบในการโรลเพลย์คล้ายกับกิจกรรมอพาร์ทเมนต์ โดยจะเน้นในการโรลเพลย์ที่หลากหลายธีม และเป็นพื้นที่เปิดให้สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศจากการโรลเพลย์ในโรงเรียนไปเป็นตัวละครแบบอื่น

 

 

ยกเลิกคำร้อง


j0ZAG4D.png

 

( เอฺยสติน ลอยด์ , สมาคมหมอผีแห่งเวลส์ )

ศาสตราจารย์ประจำรายวิชาวิญญาณศึกษา

ศิษย์เก่าบ้านเรเวนคลอ สมาชิกสมาคมหมอผีสากล

 

 


#14 Laurence Cormac

Laurence Cormac
 • นักเรียนบ้านกริฟฟินดอร์
 • 2598 โพสต์
 • เลขประจำตัว 938
  • ไม้: ออลเดอร์ | ยาว: 11 1/2"
   แกนกลาง: เอ็นหัวใจมังกร
   ความยืดหยุ่น: แข็ง

โพสต์เมื่อ 17 March 2019 - 05:22 PM

ชื่อ Laurence สกุล Kang
สังกัดบ้าน Gryffindor
มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ เกม และการเล่นเกม ภายใต้ชื่อชมรม ชมรมนักเล่นเกม ( Gamer Club )
คำอธิบายชมรม ชมรมที่รวบรวมเหล่านักเล่นเกมมาเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเกมแนวไหน เล่นนอกจอหรือภายในจอ จอคอมหรือจอมือถือ ให้คำแนะนำและพูดคุยเกี่ยวกับการเล่นเกมต่างๆ ไม่จำเป็นต้องรู้จักเกมทุกแนวแค่มีความชื่นชอบในเกมก็สามารถมาร่วมสนุกและเป็นส่วนหนึ่งกับเรากันได้! 
 
ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม 
 • รีวิวเกมต่างๆ รวมทั้งอัพเดทข่าวสารเกมที่น่าเล่น
 • พูดคุยจิปาถะต่างๆเกี่ยวกับเกม
 • แนะนำ เสนอแนะการเล่นเกม และการเป็นผู้เล่นที่ดีที่ควรจะเป็นในเกมต่างๆ
 • แนะนำแชแนลผู้เล่นเกม/เกมเมอร์ ต่างๆที่น่าดู 
 • โปรโมทกิลด์ของตัวเองในเกมต่างๆ เชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้ด้วยกัน
ภาพชมรม
GpzKPnW.jpg
*ทำการแก้ไขภาพชมรมแล้วครับ / ครั้งที่ 2
 
 
 
พิจารณา

uHCeyIG.png

 (เนวิลล์ ลองบัตท่อม)

รองอาจารย์ใหญ่

 

 

อนุมัติ

0dg1AuC.png

 (มิเนอร์ว่า มักกอนนากัล)

อาจารย์ใหญ่

 

แก้ไขโดย Neville Longbottom 19 March 2019 - 12:48 PM
อนุมัติชมรม

yaszWz9.png

nKkT774.png

nUhiaFO.png?1


#15 Chuan J. Gatsby

Chuan J. Gatsby

  ขวัญใจไทยวิชคราฟท์

 • นักเรียนบ้านสลิธีริน
 • 813 โพสต์
 • เลขประจำตัว 933
  • ไม้: วอลนัทสีดำ | ยาว: 13"
   แกนกลาง: ขนหางยูนิคอร์น
   ความยืดหยุ่น: ไม่ยอมงอ

โพสต์เมื่อ 08 October 2019 - 04:05 PM

ชื่อ ชวน เจ. สกุล แกสต์บี้

สังกัดบ้าน สลิธีริน

มีความประสงค์จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับ กีฬาผู้วิเศษ ภายใต้ชื่อชมรม  ชมรมควิดดิช (Quidditch Club)

คำอธิบายชมรม 

ชมรมที่รวบรวมผู้มีพลังกายแข็งแกร่งมาจัดกีฬาพ่อมดในรูปแบบต่างๆ ไม่จำเป็นต้องควิดดิชเสมอไป อาจมีการจัดแข่งขันเกี่ยวกับการบินในรูปแบบเดี่ยว ทีม รวมถึงการจัดการแข่งควิดดิชแบบอิสระไม่ต้องอิงบ้านที่สังกัด เพื่อความปรองดองในหมู่นักเรียน การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักกีฬา รวมไปถึงการคิดกิจกรรมกีฬาใหม่ๆ ที่สามารถเล่นโดยใช้ไม้กวาดได้

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม

- Fambus Station Wagon 

ให้สมาชิกชมรมเลือกเพื่อนมาร่วมขี่ไม้กวาด Fambus เพื่อโรลเพลย์แข่งขันกับฝ่ายตรงข้าม

โดยมีอีเว้นท์แบบสุ่มเกิดขึ้นระหว่างโรลเพลย์ ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาและถึงเส้นชัยได้ไวกว่าจะเป็นผู้ชนะ

- สวัสดิการสมาชิกในการกู้ยืมไม้กวาด ภายใต้งบประมาณของชมรม

การให้รุ่นน้องที่ไม่มีไม้กวาดราคาแพงสามารถยืมใช้ไปแข่งควิดดิชได้โดยไม่คำนึงผลประโยชน์เกี่ยวกับคะแนนบ้าน

- คิดค้นกีฬาบนไม้กวาดชนิดใหม่

อาจมีการแข่งขันขัดเกลาความเร็ว ทีมเวิร์ค และไหวพริบ

 

 

ภาพชมรม (ขนาด 200x133) **หากผ่านการพิจารณาอาจมีการแก้ไขในภายหลัง**

 

WmdVHpb.png


"We do not know what kind of people we truly are until the moment before our deaths.

As death comes to embrace you, you will realize what you are. That's what death is, don't you think?"

5H6w0GJ.gif

 

0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 สมาชิกที่ล่องหน