× ทำเนียบ หอคะแนน ห้องเกียรติยศ กลับปราสาท
  Avatar
Avatar
Prof. Minerva Mcgonagall

อาจารย์ใหญ่

 
 
Avatar
Prof. Neville Longbottom

รองอาจารย์ใหญ่

 
Avatar
Prof. Aurora Sinistra

ดาราศาสตร์

Avatar
Prof. Filius Flitwick

เวทมนตร์คาถา

Avatar
Prof. Akira Haptism

ประวัติศาสตร์เวทมนตร์

Avatar
Prof. Horace Slughorn

ปรุงยา

Avatar
Prof. Iestyn Lloyd

วิญญาณศึกษา

Avatar
Prof. Minerva Mcgonagall

แปลงร่าง

Avatar
Prof. Rubeus Hagrid

ดูแลสัตว์วิเศษ

Avatar
Prof. Pomona Sprout

สมุนไพรศาสตร์

Avatar
Prof. Rolanda Hooch

การบินและควิดดิช

Avatar
Prof. Cherval L. Khalaf

สุนทรียภาพทางเวทมนตร์

Avatar
Prof. Sybill Trelawney

พยากรณ์ศาสตร์

Avatar
Prof. Toby Gonzalez

ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด

Avatar
Prof. Poppy Pomfrey

นางพยาบาล